Ljudje smo po naravi radovedni in si, če že ne odkrito pa vsaj potihoma, želimo vedeti, kaj nam prinaša novo leto. Od tod verjetno izvirajo tudi šege in običaji, s katerimi želimo vplivati na prihodnost. Tudi če ti običaji niso nič drugega kot vraževerje, so se trdno zakoreninili. Če tega ne počnete, pa ste zagotovo že slišali, da ženske na primer nosijo rdeče spodnje perilo na silvestrovo v upanju, da prikličejo srečo. Podobno tudi na Kitajskem ženske in moški v rdečih oblačilih pričakajo zadnji dan koledarskega leta. V Grčiji pa ljudje na primer na silvestrovo radi igrajo karte, saj naj bi zmagovalce, tako vraževerje, čakalo srečno leto.

Pred nami je adventni čas, božič v krogu družine. Silvestrovo, ki ga bo vsak med nami na svoj način praznoval in ob polnoči pričakal novo leto.

Zadnje dni v letu si radi damo duška. Pospravimo in postorimo tisto, kar je ostalo še nedokončano, naj si bo to merjeno v stvareh, ciljih, mislih ali občutkih – doma ali v službi. To nam daje občutek, da lahko začnemo prihajajoče leto s svežo energijo, začnemo nove stvari, se jih lotimo brez prtljage, kot radi rečemo.

Na prelomu leta je marsikaj negotovo, a vseeno z zaupanjem zrem v prihodnost. Kajti od tega, kako bomo ravnali danes, je odvisno, kako bomo živeli jutri. Prepričana sem, da je v naših rokah oblikovanje prihodnosti našega sobivanja, ki sloni na osebni in družbeni zrelosti ter spoštovanju soljudi. Človekov značaj se namreč odraža tudi v tem, kako se obnaša do drugih, od katerih nima česa pričakovati. Ne glede na to, kdo nam stoji nasproti – prodajalka, čistilka ali direktor. Bodimo do vseh enako spoštljivi, pozorni, prizanesljivi, strpni in prijazni drug z drugim. Nič ne stane, a nam lahko toliko da. In ne pozabimo, spoštovanje se vedno začne pri sebi. Če bomo cenili sebe, potem bomo lahko cenili tudi druge. Dragi moji, v prihajajočem letu vam želim zdravja, zadovoljstva in poguma, da se odločno lotite stvari, ki so vam pomembne!

Vse najboljše!

Darja Lesjak, center manager