ODPRTO - Pravilnik nagradne igre »KULINARIČNO RAZVAJANJE KUL GOLF«

Show menu

Pravilnik nagradne igre »KULINARIČNO RAZVAJANJE KUL GOLF«

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizatorji nagradne igre “KULINARIČNO RAZVAJANJE KUL GOLF” so EUROMARKT Center d.o.o. ki objavljajo nagradno igro v reklamne namene za obiskovalce nakupovalnga središča Citycenter Celje. 

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 14.1.2022 do 29.1.2022. 

3. člen: Predmet nagradne igre

Sodelovali bodo lahko vsi igralci KUL MINI GOLFA, ki bodo izpolnili letak za sodelovanje v nagradni igri v času trajanja nagradne igre od 14. do 29.1.2022 v Citycentru Celje. 

Vsi ki bodo izpolnili nagradni letak, pripada 1 x kupon za kullinarično razvajanje. Udeleženc lahko prejme največ do 1 x kupon dnevno!

4. člen: Objava nagradne igre

Nagradna igra je objavljena v nakupovalnem središču Citycenter Celje ter na spletni strani omenjenega nakupovalnega središča in ostalih online kanalih (FB). 

5. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.-ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki v času trajanja nagradne igre “KULINARIČNO RAZVAJANJE KUL GOLF” od 14. do 29.1. 2022 igra igro KUL GOLF in ob koncu igre izpolni letak, ki ga dobi na startu igre. Kul golf igrišča so postavljena na osrednjem prostoru in nakupovalnih ulicah Citycentra Celje.

Nagrajenci v nagradni igri lahko sodelujejo le enkrat dnevno z izpolnjenim letakom v terminu od 14. do 29.1. 2022.

Zlorabo nagradne igre predstavlja sodelovanje s fiktivnimi ali neobstoječimi računi, računi za opravljene nakupe izven časovnega obdobja trajanja nagradne igre, z računi za opravljene nakupe v drugih nakupovalnih centrih ali trgovinah. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe. 

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

6. člen: Časovna opredelitev poteka nagradne igre in vrednosti nagrad

Od 14.1. do 29.1. 2022
Nagrajenci prejmejo različne kupone za kulinarično razvajanje, ki ga sami izžrebajo na licu mesta. Kulinarični kuponi so kuponi gostinskih shopparnterjev Citycentra Celje in veljajo za točno opisano storitev do vključno datumi označenega na samem kuponu. Kupon ni zamenljiv oz. prenosljiv. Vsebina kuponov:
 • Omnjom: 4 x sladica sacher v lončku, družinsko pakiranje
 • CoffeeRepublic: 4 X vroča čokolada oreo
 • Pizza Špica: pizza roma
 • Restavracija Interspar: piščančji medaljoni, ketchup, pomfrit, pijača, darilo
 • Teta Frida: kupon v vrednosti 3€ za tortico po izbiri
 • GALA Caffe: vroča čokolada z okusom po izbiri 3,9 €
 • GALA to go: palačinka s prelivom in posipom po izbiri 2,60 €
 • Oštarija: dnevno kosilo
 • Restavracija Interspar/bife: kava ali čaj po izbiri 1€

7. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletnih straneh www.city-center.si najkasneje do 14.1.2022.  

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne. Nagrade ni možno menjati za denar.

Nagrajenci bodo obveščeni o nagradi na kraju dogodka, za prevzem nagrade pa se lahko na dan nagradne igre z veljavnim osebnim dokumentom in potrdilom o prejemu nagrade oglasijo na startu igre KUL MINI GOLF na osrednjem prostoru nakupovalnega središča. Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju izpolniti letak, ki ga prevzame na licu mesta in izpolni vse zahtevane podatke,  ime, priimek, naslov, elektronski naslov. Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke. Zakonsko določeno akontacijo dohodnine iz naslova nagradnih iger poravna EUROMARKT Center d.o.o., in ne bremeni nagrajenca. 

8. člen: Komisija nagradnega žrebanja

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo: 
 • predstavnika nakupovalnega središča (marketing) 
 • predstavnika agencije VIIP (tehnična podpora)

9. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal za v nadaljevanju navedene namene. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene: za izvajanje nagradne igre, izdajo nagrad, obračun dohodnine nagrajencev, za namene marketinškega obveščanja, za namene promocije nakupovalnih središč. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte in telefona. Za namene marketinškega obveščanja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte, imena in priimka, pri čemer EUROMARKT Center d.o.o., pošiljajo personalizirane novice nakupovalnega središča EUROMARKT Center d.o.o. v rednih časovnih presledkih do 1 teden. Davčna številka se uporabi za obračun dohodnine nagrajenca. Datum rojstva v primeru dobitka v nagradni igri se uporabi za preverjanje nagrajenčeve starosti.  Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka, elektronska pošta, podpis, rojstni datum, fotografija. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre in z njim povezana podjetja obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov z učinkom od dne podaje izjave dalje.
njegovo ime, tako kot tudi slikovni (foto- in video zapis) in zvočni zapis le-tega, časovno in krajevno neomejeno ter brez zahtevanega plačila, nadomestila ali odškodnine objavi v Udeleženec pred prevzemom nagrade podpiše soglasje, da lahko organizator nagradne igre marketinške in reklamne namene ter za promocijo v časopisu nakupovalnega središča, v katerem je prevzel nagrado, na spletni strani nakupovalnega središča, na FB strani nakupovalnega središča in na Instagramu nakupovalnega središča, spletni strani nakupovalnega središča (www.citycenter.si,) kot tudi na reklamnih letakih in drugih tiskanih medijih, ki so v povezavi z nakupovalnim središčem. Posredovanje narejenih fotografij ali video materiala tretjim osebam oziroma uporaba v druge neimenovane namene se ne bo izvedla, v kolikor ni le-ta potrebna za obdelavo in izdelavo slikovnega ter video materiala. Podpis soglasja za objavo zgoraj opredeljenih osebnih podatkov na prej opredeljenih medijskih kanalih je pogoj za prevzem nagrade. Z objavo bodo ti podatki postali dostopni javnosti.

Posameznik ima v času obdelave podatkov pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe EUROMARKT Center d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na info@city-center.si. Prav tako ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. EUROMARKT Center d.o.o., bodo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen marketinga, reklamiranja in promocije nakupovalnega središča, obdelovala do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. 

Uporabnik osebnih podatkov je oddelek marketinga pri EUROMARKT Center d.o.o., nakupovalno središče Citycenter v Celju, Mariborska 100, 3000 Celje; EUROMARKT Center d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana

10. člen: Ostale določbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju SES Center Management, zaposleni v sodelujočih nakupovalnih središčih in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca pri prevzemu nagrade zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku lahko razveljavi ali spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni, tehnični vzroki ali višja sila.

11. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnih straneh www.city-center.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

12. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s potekom nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. člen: Veljavnost pravil

Pravila veljajo od 14. 1. 2022 dalje. 


EUROMARKT CENTER d.o.o 
Darja Lesjak, center manager