SES Slovenija pridobil certifikat TÜV Austria za energetsko učinkovitost

pet, 28 oktobra 2022

V CITYCENTRU CELJE IN OSTALIH SES-OVIH NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH V SLOVENIJI BODO POSTAVILI SONČNE CELICE IN TAKO POKRILI OKOLI PETINO POTREB PO ELEKTRIKI

SES Spar European Shopping Centers v Sloveniji upravlja pet nakupovalnih destinacij: v Ljubljani so pod njihovim okriljem ALEJA, CITYPARK in CENTER VIČ, v Celju CITYCENTER in v Mariboru EUROPARK. Vsi nakupovalni centri sistem upravljanja z energijo v skladu s standardom EN ISO 50001:2018, ki ga je zdaj uspešno certificiral TÜV AUSTRIA. Družba SES se že vrsto let dosledno zanaša na rešitve za učinkovito delovanje svojih nakupovalnih centrov. V Sloveniji se je na primer poraba energije v zadnjih letih že zmanjšala za do 30 odstotkov, kar je sicer odvisno od posameznega nakupovalnega središča. Trenutno je v pripravi projekt namestitve fotovoltaičnih sistemov v vseh SES-ovih slovenskih nakupovalnih središčih.

SES Slovenija je kot vodilni upravljalec velikih nakupovalnih središč v svojih petih slovenskih središčih letošnjo jesen pričel uporabljati sistem upravljanja z energijo, ki ustreza standardu EN ISO 50001:2018 in ga je nedavno uspešno certificiral TÜV Austria. Sicer pa avstrijska matična družba SES že vse od leta 2019 ta standard uporablja v vseh nakupovalnih središčih in hipermarketih, prav tako pa ga je tudi že uspešno ponovno certificirala.

Cilj je optimizacija porabe energije

Cilj sistema upravljanja z energijo je zmanjšati porabo in doseči trajnostne prihranke. Sistem upravljanja z energijo v skladu s standardom ISO 50001 je standard, ki velja po vsej Evropi in podjetjem ponuja niz pravil, ki podpirajo vzpostavitev sistema upravljanja z energijo. Njihov cilj je izboljšati sisteme in procese ter tako optimizirati porabo energije, medtem pa bodo izvajanje ukrepov v centrih še naprej preverjali neodvisni strokovnjaki TÜV AUSTRIA.

Ukrepi za varčevanje z energijo, ki se že izvajajo

Družba SES je zavezana k okolju prijaznemu delovanju in varčevanju z viri na vseh svojih 30 nakupovalnih destinacijah, aktivno zmanjševanje porabe energije pa je na dnevnem redu že več let. V preteklosti je to na primer vključevalo postopen popoln prehod na energetsko varčno tehnologijo LED za zunanjo in notranjo razsvetljavo, uporabo rekuperacije toplote (črpanje toplega zraka in shranjevanje zbrane toplote) in nočnega prezračevanja za klimatizacijo ter sistem za nadzor prezračevanja v nakupovalnem središču, ki je prilagojen frekvenci obiskovalcev.

Zaradi trenutnih energetskih razmer družba SES preučuje vse dodatne možnosti za nadaljnje smiselno varčevanje z energijo. Od avgusta 2022 se zunanja in oglasna razsvetljava nakupovalnih središč SES vklopi le eno uro pred odprtjem trgovin in izklopi eno uro po zaprtju. Ko je na prostem dovolj svetlobe, se raven osvetljenosti zmanjša. »Uvedli smo tudi še nekatere druge ukrepe, denimo v zimskem času bo najvišja temperatura v nakupovalnih središčih 20 oC. Poleti smo že letos hladili nekje do najmanj 25 oz. 26 oC, če bo treba, bomo prihodnje poletje tudi manj hladili,« je o ukrepih za energetsko učinkovitost dejal direktor družbe SES Slovenija Toni Pugelj.

Fotovoltaični sistemi na vseh SESovih slovenskih središčih

Trenutno poteka intenzivno delo na implementaciji fotovoltaičnih sistemov za vseh pet lokacij v Sloveniji. »Na vseh naših nakupovalnih centrih bomo postavili fotovoltaiko, imamo že vsa soglasja, saj je to projekt, ki smo ga zastavili že preden se je začela ta energetska kriza. Bomo pa s sončnimi elektrarnami pokrili okoli petino naših potreb po elektriki,« je Pugelj razkril načrte za prihodnost.