Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »MFE CITY CENTER CELJE«

Investitor Euromarkt Center, družba za upravljanje d.o.o., namerava v sklopu projekta: »MFE CITY CENTER CELJE« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (985 kWp). Gradnja sončne elektrarne MFE CITY CENTER CELJE je predvidena na strehi obstoječega objekta, na lokaciji Mariborska cesta 100, 3000 Celje.

Predvidena višina sofinanciranja: 197.000,00 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«

Oznaka JR: JR SE OVE 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).

www.eu-skladi.si