ODPRTO - HITRI TESTI NA COVID-19

HITRI TESTI NA COVID-19

21. 2. 2022
  • Od ponedeljka do sobote med 8. in 15. uro
  • Nedelje & prazniki zaprto
  • Lokacija: na zunanjem parkirišču pri Gala Caffe
  • Cena hitrega testiranja z vključenim potrdilom: 7 € (Hitro testiranje je brezplačno za zaposlene in uporabnike storitev v dejavnostih, v katerih je treba izpolnjevati pogoj PCT, kar posameznik izkaže z ustreznim potrdilom.)

  HITRO TESTIRANJE

  Testiranje poteka brez naročanja in je brezplačno:
  • za zaposlene in uporabnike storitev v dejavnostih, v katerih je potrebno izpolnjevati pogoj PCT, kar posameznik izkaže z ustreznim potrdilom (po odloku številka 0241-3/2021-279 z dne 20. 2. 2022)*
  • za vse simptomatske paciente
  • za osebe, pozitivne na samotestiranju (posameznik na točki testiranja predloži fotografijo testirne ploščice z osebnim dokumentom ali pa testirano ploščico)
  Cena hitrega testiranja za vse ostale znaša 7 evrov.
  Rezultat v obliki sms-sporočila bodo testirane osebe prejele od 30 min do 2h po odvzemu, dvojezično potrdilo izvajalca (SLO/ANG) pa lahko prejmejo takoj oz. v približno 20 minutah.

  Izvajajo se samo nosni odvzemi brisa.


  *Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu.

  Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so:
  • uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka;
  • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti zavoda za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnega doma. Če ni mogoče zagotoviti testiranja s testom HAG, izvajalec dejavnosti iz prejšnjega stavka pri sprejemu ali ponovni vrnitvi zagotovi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje in takoj, ko je mogoče, zagotovi testiranje s testom HAG.
  Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 15 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

  Kontaktni podatki