Vse prijave bo pregledala strokovna komisija v naslednji sestavi: